Etusivu / Home

The Soft Way – Aikikai

ROVANIEMEN AIKIDO RYU KOKU KAN

Finland Aikido

Aikido opetusta junioreille ja aikuisille yli 30-vuoden ajan!

Aikidon voit aloittaa seurassamme koska tahansa ympäri vuoden. Mukaan tarvitset löysän vaatetuksen (t-paita, verkkarit), pyyhkeen jalkojen pesua varten, sandaalit ja iloisen mielen.

Tarjoamme koukuttavan kokemuksen toisia huomioivaan pehmeään itsepuolustuslajiin! Voit tulla ilmaiseksi kokeilemaan lajia kuukauden ajaksi, kilpailet vain itsesi kanssa. Tarjoamme sinulle myös ilmaisen vakuutuksen Suomen Aikidoliiton toimesta peruskurssin ajaksi (3-4kk).

Kokeilla kannattaa, voi viedä elämäsi uudelle polulle.

United Kingdom Aikido

Aikido training for juniors and adults for more than 30 years!

You can start aikido training at our club at any time of the year. You will need loose clothing (t-shirt, jogging pants), a towel for washing your feet, sandals and a cheerful attitude.

We offer an addictive experience in a soft form of self defence that considers others! You can come and try out the sport for a month free of charge, you only compete with yourself. We also offer you a free insurance cover provided by Suomen Aikidoliitto / Finland Aikido for the duration of the basics course (3-4 months).

It is worth trying, it can take your life on to a new path.

Morihei Ueshiba O-sensei (lajin perustaja / founder of the Aikido)
Finland Aikido

Aikido on pehmeä ja dynaaminen itsepuolustuslaji jonka tarkoituksena on pyrkiä päättämään konfliktit rauhanomaisesti, mahdollisimman vähäisin fyysisin ja henkisin vaurioin. Hyökkääjää ei pyritä vahingoittamaan vaan hänen hyökkäysvoimansa ohjataan pyöreillä, spiraalinomaisilla liikeradoilla turvalliseen suuntaan siten että hyökkääjä päätyy horjuttamaan omaa tasapainoaan.

United Kingdom Aikido

Aikido is a soft and dynamic martial art, which aims to end conflicts in a peaceful manner with minimal physical and mental damage. The attacker is not aimed to be injured but instead his attack force is directed with round, spiral-like movements in a safe direction in such a way that the attacker ends up loosing his own balance.

Seigo Yamaguchi sensei
Finland Aikido

Lajin tarkoitus on ymmärtää väkivallan mielettömyys ja etsiä rauhallisia tapoja ratkaista ristiriitoja. Aikidon tarkoitus on suojella elämää, eikä vahingoittaa muita. Aikidoa pyritään harjoittelemaan turvallisesti ja jokaisen oman kehon rajoituksia kuunnellen.

United Kingdom Aikido

he purpose of the sport is to understand the nonsense of violence and find peaceful methods of solving conflicts. Aikido aims to protect life, not injure others. Aikido is aimed to be trained in a safe manner while listening to the limits of each participant’s own body.

Endo Seishiro sensei
Finland Aikido

Aikidotekniikan tekemiseen ei tarvita lihasvoimaa sillä siinä pyritään käyttämään hyödyksi hyökkääjän omaa hyökkäysvoimaa. Aikidon aloitusvaiheessa edetään rauhallisesti ja hitaasti luoden perusta vauhdikkaammalle harjoittelulle. Aikidoa harjoittelemalla tasapaino, koordinaatiokyky, kunto ja notkeus kehittyvät harjoittelun edetessä.

United Kingdom Aikido

The technique of aikido does not require muscle power because it aims to utilise the attacker’s own attack force. In the initial stages of aikido, progress is calm while gradually creating a foundation for more energetic training. As training progresses, aikido training develops balance and coordination skills, level of fitness and agility.

Matti Joensuu sensei
Finland Aikido

Aikidoa voidaan harjoitella hyvin erilaisilla tavoitteilla: joillekin aikido on puhtaasti itsepuolustuskyvyn kehittämistä kun taas toisille se on loistava kuntoliikuntamuoto. Aikido sopiikin luonteensa vuoksi kaiken ikäisille ja kokoisille sekä naisille että miehille ja aikidoa voi harjoitella koko loppuelämänsä.

Aikidossa ei kilpailla! Kilpailussa on aina häviäjä joka haluaa uusintataistelun. Kilpailu siis lisäisi taistelua sen sijaan että olisi tie harmoniaan ja rauhaan.

United Kingdom Aikido

Aikido can be trained with very different objectives: for some, aikido is purely the development of self defence skills while others find it to be an excellent form of fitness training. Due to its nature, aikido is suitable for all ages and sizes, for men and women, and aikido can be trained for the rest of your lives.

Aikido does not involve competing! Competitions always have a loser, who would like a re-match. Thus, competition increases combat instead of being a road to harmony and peace.

Finland Aikido

Tervetuloa mukavaan seuraan oppimaan Aikidoa!

United Kingdom Aikido

Welcome to a pleasant club to learn Aikido!

Finland Aikido

’Kuljemme Seigo Yamaguchi-sensein, Seishiro Endo-sensein ja Matti Joensuu-sensein polkuja’

United Kingdom Aikido

’We follow the footsteps of Seigo Yamaguchi-sensei, Seishiro Endo-sensei and Matti Joensuu-sensei’